Hoe krijgen we de stranden en parken minder vol?

Lieve help! Ik moet even dit van me afschrijven. Ik zie allemaal geklaag en foute foto’s omdat mensen ‘massaal’ naar het strand gaan of het park (bijvoorbeeld Amsterdamse Bos). De verontwaardiging is groot voor veel mensen. Ik probeer mijn eigen verontwaardiging even los te laten en met een professionele bril te kijken.

Als je wilt dat mensen je maatregelen/regels/procedures naleven dan heb je rekening te houden met een aantal aspecten. Ik moet daarbij denken aan de 8 zogenoemde soft control die Muel Kaptein beschrijft voor organisaties. Namelijk

  • Helderheid
  • Voorbeeldgedrag
  • Betrokkenheid
  • Uitvoerbaarheid
  • Transparantie
  • Bespreekbaarheid
  • Aanspreekbaarheid
  • Handhaving

Ik beschrijf wat er zoal mee bedoeld wordt en probeer ideeën neer te zetten bij de huidige situatie. Jouw tips/ideeën/suggesties zijn zeker welkom en zullen meegenomen worden met verwijzing in een update.

HELDERHEID over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Hoe helderder de verwachtingen, hoe beter mensen begrijpen wat ze moeten doen, en hoe groter de kans dat ze dat ook écht doen.

Er wordt al veel gedaan op dit vlak. Een duidelijk richtlijn anderhalve meter. Heel helder. Of zie jij dat anders?

VOORBEELDGEDRAG van (informele) leiders. Hoe beter het voorbeeld dat wordt gegeven, hoe beter mensen zich gedragen; en omgekeerd.

Hier is misschien nog wel wat te verbeteren. Het zou goed zijn als mensen zien van hun leiders, en dat hoeven niet per se ministers of politici te zijn, maar dat kan natuurlijk wel, hoe zij omgaan met de beperkingen. Laat zien hoe je op z’n prachtige dag als vandaag je vrije tijd besteed met kinderen thuis en zonder eigen tuin.

BETROKKENHEID bij het landbelang. Hoe meer de mensen ervaren dat de overheid en instituties hen behandelen met respect en ze betrekt, hoe meer mensen hun best doen om de belangen van het land te behartigen.

Deze vind ik lastig om ideeen bij te hebben. Ik zou eerst eens willen praten met mensen die de maatregelen aan hun laars lappen waar zij afhaken op het landsbelang. Maar misschien heb jij een idee?

UITVOERBAARHEID doelen, verantwoordelijkheden en taken. Hoe méér mensen kunnen beschikken over de juiste kennis en kunde, hoe beter ze kunnen doen wat van hen wordt verwacht.

Mensen zijn denk ik nog aan het ontwikkelen hoe ze de regels moeten toepassen in het dagelijks leven. Dus hoe houd je netjes 1,5 meter afstand in een al drukke supermarkt met smalle gangpaden? Mijn suggestie is voor supermarkten om een eenrichtingsverkeer in te stellen zodat mensen wat minder kriskras door de gangpaden gaan. Mensen kunnen vooraf een lijstje maken en als ze de winkel een beetje kennen weten ze precies welke producten ze eerst langs gaan.

TRANSPARANTIE van gedrag. Hoe beter mensen het gedrag van zichzelf en dat van anderen kunnen waarnemen, inclusief het effect ervan, hoe beter ze in staat zijn om het eigen gedrag aan te passen aan de verwachtingen van anderen.

Ik denk werkelijk dat er nog mensen zijn die zich niet bewust zijn van de schade die ze kunnen doen. “We hebben geen gezondheidsklachten dus we kunnen toch naar buiten?” De effecten die het mogelijk kan hebben is nog te weinig bekend.

BESPREEKBAARHEID van standpunten, emoties, dilemma’s en overtredingen. Hoe meer ruimte mensen hebben om te praten over dit soort morele kwesties, hoe meer zij dit ook daadwerkelijk doen en hoe meer ze hierbij leren van anderen.

Dilemma’s zijn er te over voor veel mensen. En ook emoties. “mogen we dan niet eens even naar buiten?” Stel je zit met paar kinderen al dagen op 3 hoog en gaat alleen naar de supermarkt. Je leeft in Amsterdam bijvoorbeeld op minder vierkante meter dan elders. Velen ook zonder tuin. Dat is lastig dilemma als je kinderen niet voldoende beweging krijgen (want ook geen school).

En wat doe je als anderen tussen de gangpaden je pad doorkruisen in de winkel? Of op de markt? Of wat doe je als je bij het strand aankomt en dacht wel op veilige afstand te kunnen wandelen, maar het zo druk is op het pad naar het strand toe dat dat niet echt mogelijk is. Ga je dan weer terug of denk/hoop je dat paar honderd meter verderop het strand genoeg ruimte biedt?

Die dilemma’s moeten besproken zodat mensen zichzelf een betere mening kunnen vormen en beter gaan afstemmen op wat er van hen verwacht wordt.

AANSPREEKBAARHEID op fouten, incidenten en calamiteiten. Hoe veiliger mensen zich voelen met dingen melden, of met het direct aanspreken van anderen, hoe meer zij dit ook daadwerkelijk zullen doen en hoe meer ze van deze situaties leren.

Een krachtig middel is om mensen elkaar te laten aanspreken. Zo kan supermarktpersoneel ook mensen aanspreken. Dat wordt liever niet gedaan. Men houdt het graag bij de voorschriften op papier bij de ingang, maar zonder aanspreken volgt altijd een significant deel de aanwijzingen niet op. Als mensen merken dat er ze er op aan gesproken kunnen worden verhoogd dat al snel de naleving. Wie zijn in een goede positie om op de markt en in het park mensen aan te spreken als ze onvoldoende afstand houden?

HANDHAVING door middel van het waarderen – of zelfs belonen – van gewenst gedrag en het bestraffen van ongewenst gedrag. Hoe beter de handhaving, hoe meer mensen zullen neigen naar wat wordt beloond en vermijden wat wordt bestraft.

Dit is de laatste stap wat mij betreft. Waarbij het volgens mij een mooie uitdaging is om wegen te bedenken van het belonen van goed gedrag. Wat zouden we daarvoor kunnen bedenken dat mensen die er voor kiezen om niet de drukte op te zoeken toch een soort beloning daarvoor te geven?

Ik vind het een hele leuke exercitie om een deel van mijn expertise om te zetten in een concrete en publieke casus als deze. Normaal doe ik dit op kleinere schaal in organisaties op thema’s als privacy en omgangsvormen. Maar het is toe te passen op alle situaties waar er een behoefte is tot meer naleving.

Ik ben benieuw naar jullie ideeën en suggesties!

Laat in elk geval even weten door middel van een ‘like’ of een kort commentaar wat je ervan vond. Alle goede ideeën zal ik verzamelen in in een update verwerken.