OR pak je rol bij #MeToo!

Eén op de zes medewerkers heeft last van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. En wat we in elk geval van The Voice, Ajax en alle andere zaken die nu aan het licht komen wel kunnen zeggen, is dat werknemers er onvoldoende op kunnen vertrouwen dat beleid rondom ongewenste omgangsvormen serieus wordt aangepakt.

En daar komt wat ons betreft de Ondernemingsraad (OR) in beeld. Als OR ben je ervoor om de belangen van medewerkers te vertegenwoordigen bij de dagelijkse leiding. Pak die rol op dit gebied! In de afgelopen tijd hebben wij – Jonathan Zeijl, extern vertrouwenspersoon, en Tessa Augustijn, gedragscode expert – interviews gehouden met meerdere OR-leden, OR-voorzitters, trainers en ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden. En daaruit blijkt dat ook een ondernemingsraad dit thema zelf serieuzer kan oppakken.

Een van onze aanbevelingen is om het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) aan te grijpen om in de gaten te houden hoe het gesteld is met zaken rondom ongewenst gedrag en omgangsvormen. Als OR mag je inspraak hebben op de vraagstelling in het MTO en uitkomsten daaruit kunnen goed gebruikt worden. Zo kun je met heldere en specifieke vragen peilen óf, waar en op welke manier ongewenste omgangsvormen beleefd worden. Bij minder dan een kwart van de geïnterviewden werd door de OR daadwerkelijk meegedacht over de vraagstelling rondom dit thema.

Een andere belangrijke aanbeveling is om als OR betrokken te zijn bij het opstellen van en het beleid rondom het bespreken van de gedragscode. Dit gebeurt bij lang niet alle organisaties. Daar waar het wel gebeurt, is het vaak in zeer beperkte mate. De diverse onderdelen van een gedragscode zijn belangrijk om met elkaar, leidinggevenden en medewerkers op regelmatige basis te bespreken. Waar gaat het soms mis? Tegen welke dilemma’s lopen we aan? En hoe moet er gereageerd worden als iemand zich niet houdt aan een onderdeel van de gedragscode? Dit bevordert de bekendheid met de gedragscode en geeft ook de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. En uiteraard is een gedragscode niet compleet zonder regels over omgangsvormen.

Een laatste aanbeveling is om als OR geregeld een gesprek te hebben met de (coördinator)vertrouwenspersoon en aandacht te vragen bij de bestuurder voor de kwaliteit, zichtbaarheid, positionering en representatie van de vertrouwenspersoon.

Belangrijk is om als OR goed te weten waar je over praat en wat er mogelijk is om het beleid rondom ongewenst gedrag te verbeteren. Wij bieden daarvoor trainingen aan voor OR-leden. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op.

Download hier het hele verslag.