Vanuit mijn expertise beheer ik een netwerk van externen die de organisatie kunnen helpen als vertrouwenspersonen, trainers, of op het gebied van crisiscommunicatie en onderzoeken van schendingen. Op basis van het type en behoefte van de organisatie op zoek naar de beste match.

Ik heb een lijst van organisaties en personen waar ik een zekere samenwerking of betrokkenheid mee heb.

Op dit moment zijn dat:

jonathan-netwerken