Jonathan Zeijl

Vrede, gerechtigheid en het algemeen belang. Dat zijn woorden die mijn drijfveren en waarden goed weergeven. Ik zoek naar het goede voor alle mensen. Een groot ideaal. Maar ik sta niet alleen. Ik geloof namelijk dat jij – net als de meeste mensen – ook het beste voor hebt met anderen. Samen werken we aan betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Om zo het goede te doen voor medewerkers, zakenpartners en de wereld om ons heen.

Wat kun je van mij verwachten:

Veel mensen noemen mij betrouwbaar en eerlijk. Dat vind ik zelf belangrijke persoonlijke waarden, maar dat werd ook bevestigd uit een persoonlijk competentieonderzoek wat ik gedaan heb onder familie, vrienden en (oud-)collega's.

Daarnaast hoor ik vaak dat ik enthousiasme en positieve energie meebreng. Mensen vinden het meestal prettig om mij te leren kennen. In groepen ontstaat er vaak een open sfeer, mede omdat ik open en kwetsbaar durf te zijn. Daardoor durven mensen ook sneller zelf open te zijn en kunnen gevoelige zaken beter besproken worden.

Ik sta ook bekend als iemand die innovatief te werk gaat. Nieuwe werkwijzen en processen verbeteren haal ik erg veel energie uit. Mijn analytische vaardigheden helpen daarbij.

Als laatste, Voor mij is een adviestraject pas echt geslaagd als het geleid heeft tot resultaat wat we samen gevierd hebben.

Profielfoto Jonathan met het IJ op de achtergrond

Stimuleringskader Integere Organisatie

Vanuit dit kader adviseer ik een organisatie om vervolgstappen te zetten in integriteit. Dit kader is ontworpen door experts in het vakgebied met name afkomstig uit de corporate business en publieke sector. Het geeft een integraal kader voor een integriteitsbeleid wat geborgd wordt in de organisatie. Als professional ken ik de 7 kernthema’s, de bijbehorende 22 normelementen, deelcriteria en eisen en kan deze toepassen in de praktijk van elke organisatie. Voor de leergang die ik gevolgd heb in 2018 heb ik een analyse gemaakt hoe dit kader toe te passen op een landelijke organisatie met een verenigingsstructuur. Lees meer over mijn werkwijze bij ‘advies’.

Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon bied ik opvang en begeleiding aan mensen die te maken hebben met situaties van ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen. Empathisch luisteren, structuur geven aan de emoties en behoeften van de persoon en goed geïnformeerd advies geven over de mogelijke vervolgstappen zijn de primaire taak. Ook speel ik een rol naar het management met het opstellen van een onherleidbare jaarrapportage en geef ik (ongevraagd) advies. De cursus vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij Van Oss & Partners (2018) heeft mij een stevige basis gegeven om deze rol ook als externe vertrouwenspersoon aan te kunnen bieden.

Trainer Integriteit

Als trainer integriteit zorg ik voor een open gesprek over kwetsbare zaken. Ik heb de leiding over de training, leid het onderwerp in, geef voorbeelden en interactieve werkvormen. Ik stimuleer mensen om met eigen casuïstiek te komen en haak daarop in. Ik draag op die wijze zorg voor het behalen van leerdoelen en het vergroten van reflectie op eigen handelen. Daartoe zijn er diverse hulpmiddelen die ik mezelf heb eigen gemaakt bij de training Trainer Integriteit van het CAOP. Deze zet ik ook graag in bij jou organisatie.

Schrijver en spreker

Ik deel mijn inzichten op het vakgebied ook graag via (sociale) media. Middels een blog op deze website, LinkedIn, maar ook middels een bijdrage in boeken of tijdschriften of spreekbeurten. Zo schreef ik het hoofdstuk over 'integer dienen’, in een essaybundel over leiderschap in de kerk getiteld: “Ik wil U van harte dienen”.