Werk in een veilige, gezonde, integere omgeving

‘Mensen die zich gelukkig en veilig voelen tijdens hun werk presteren beter’. Dat lijkt logisch. Maar wist je dat een op de zes werkzame mensen in 2019 gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd werd op hun werkplek? (Monitor Arbeid, TNO). Cijfers die er niet om liegen. Met plezier naar je werk gaan. Functioneren in een gezonde werkcultuur, waar je met respect wordt behandeld en je ontspannen en veilig voelt. Waar het besproken kan worden als iets niet goed gaat. Zo’n omgeving wil jij toch ook voor jouw werknemers? Als onafhankelijke vertrouwenspersoon adviseer ik jou hoe je die werkcultuur kunt bereiken.

In vertrouwen ongewenste omgangsvormen én misstanden tegengaan

Stel, een jonge medewerker in jouw organisatie voelt zich gepest door de ‘oude garde’. Een vrouwelijke werknemer vraagt zich af hoe grappig de opmerkingen van haar leidinggevende zijn. Een pietje precies ontdekt kasverschillen nadat zijn baas met de kas bezig is geweest. Of een Aziatische collega vraagt zich af of er sprake is van discriminatie nu hij geen opleidingstraject aangeboden krijgt, maar zijn directe collega’s wel. Is er in jouw organisatie een persoon met wie ze in vertrouwen deze vragen, twijfels en verhalen kunnen delen? Een externe vertrouwenspersoon is dat vaste loket waar je medewerkers altijd terecht kunnen. En waar ze advies krijgen over vervolgstappen die ze kunnen nemen.

Een vertrouwenspersoon is verplicht …

Jouw organisatie is wettelijk verplicht om haar werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Denk daarbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie en geweld. Voor dit soort ongewenste omgangsvormen moeten ze iemand in vertrouwen kunnen nemen. Daar zijn steeds meer mensen het mee eens. Er is zelfs een initiatiefwet door de tweede kamer gekomen waarmee een vertrouwenspersoon voor vrijwel alle werkgevers verplicht kan worden.

Daarnaast is door de Wet Bescherming Klokkenluiders een interne meldprocedure verplicht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers. In die wet wordt gesteld dat een meldregeling onder meer omvat dat is ‘vastgelegd dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand’. Een vertrouwenspersoon is bij uitstek degene die deze rol oppakt.

Wat betekent die Wet Bescherming Klokkenluiders (voorheen Wet Huis voor Klokkenluiders) verder voor jouw organisatie? Dat leg ik je uit in deze blog.

… en levert je organisatie voordelen op

Je wilt een goede, veilige werkomgeving voor je werknemers. En een vertrouwenspersoon is verplicht. Maar daarnaast levert een sterke vertrouwenspersoon je organisatie ook echt voordelen op. Ik zet er vier voor je op een rij:

 1. Minder stress

Werknemers kunnen hun verhaal en vragen kwijt. Ze krijgen een luisterend oor, tips en handelingsperspectief. Dat zorgt voor minder stress en minder ziekteverzuim.

 1. Minder conflicten

Doordat je medewerkers spanningen sneller uitspreken, heb jij minder last van escalatie van onderlinge conflicten en misstanden.

 1. Minder misstanden en reputatieschade

Hoe bekender de weg naar de vertrouwenspersoon is, hoe bewuster je medewerkers zich zijn van de werkcultuur en hun bijdrage daaraan.

 1. Meer kwaliteit

  Zowel de processen en werkrelaties als je personeelsbestand worden beter.

Externe Vertrouwenspersoon is een vak apart

Misschien denk je nu ‘we kunnen die vertrouwenspersoon zelf wel regelen’. Of ‘we hebben er al een. Wat is de meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon?’ Hoewel ik die vraag begrijp, zijn er vier aspecten waar ik je dan even bij wil stilzetten:

 • Houd zicht op je blinde vlekken

Adviseren over beleid rondom de inzet van de vertrouwenspersoon is een specialisme. Niet iets om alleen aan je interne vertrouwenspersoon over te laten. Die externe kijk houd je scherp. En geeft zicht op je blinde vlekken.

 • Wek vertrouwen

Als je medewerkers zich onveilig voelen om zaken met hun leidinggevende te bespreken, hebben ze meestal geen vertrouwen meer in de interne processen. En de interne vertrouwenspersoon maakt juist deel uit van diezelfde bedrijfscultuur. Praten met iemand die er helemaal buiten staat, geeft dan meer vertrouwen.

 • Ondersteun je interne vertrouwenspersoon

Voor je interne vertrouwenspersoon kan het werk, zeker bij zwaardere zaken, pittig zijn. Het kan zijn of haar vertrouwen en loyaliteit in de organisatie beschadigen en heeft impact op de dagelijkse werkzaamheden. In zulke situaties is ondersteuning van een ervaren, externe vertrouwenspersoon waardevol.

 • Bespaar kosten

Is jouw organisatie wat kleiner of nog groeiend? Dan is de (bij)scholing en intervisie van een interne vertrouwenspersoon een flinke investering. In tijd en in geld. Zonder dat iemand nog maar een gesprek heeft gevoerd. Voordeel van een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon? Hij regelt dat allemaal zelf en jij weet dat je personeel bij een bekwame persoon met voldoende kennis en vaardigheden terecht komt.

Waarom Jonathan?

Gekwalificeerd en geregistreerd

 • Breed gekwalificeerd. Het beschermde lgoo van de LVV registervertrouwenspersoon. Ik ben opgeleid als Pastoraal werker. Daarna heb ik de cursus vertrouwenspersoon gevolgd. En een 'Train de trainer Integriteit' bij de CAOP. Door de leergang stimuleringskader integere organisatie (SIO) bij Stichting Centre for Organisational Integrity kan ik het werk van vertrouwenspersoon ook plaatsen in een breder systeem van integriteitsmanagement.
 • Registervertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV). Bijscholing en regelmatige intervisie zijn een vereiste om geregisteerd te blijven. Een klacht over het (vertrouwelijk) functioneren van de vertrouwenspersoon is mogelijk bij de klachtencommissie van de LVV.

Ervaren

 • Professional in gespreksvoering van opvang en begeleiding. Mede door mijn ervaring als pastoraal werker.
 • Een man met een brede werkervaring in zowel commerciële setting als charitatieve en ideële/politieke organisaties.
 • Inmiddels mag ik als vertrouwenspersoon actief zijn (geweest) voor meer dan 20 organisaties, vanuit allerlei branches. Denk aan Politieke partij, IT, Cultuur, Productie, Modehuis, Dierenopvang, Kinderkamp en Leger des Heils Amsterdam.

Gewoon Jonathan

 • Betrouwbaar en eerlijk. Volgens 360-graden feedback.
 • Verbinder die kan praten met een brede groep van sociale niveaus.
 • Sterk in denken in processen en praktisch advies voor zowel klager/melder als management.

Ontdek meer over mij. Bijvoorbeeld waarom ik zo enthousiast ben over mijn werk en over integriteit.

Voor meer informatie:

Bel gewoon Jonathan in logo stijl.

 

Jonathan zittend op een trapje voor een oude groene kerkdeur.