Ik heb diverse hulpmiddelen die ik kan inzetten. Denk dan aan integriteitsbelevingsonderzoek, diverse trainingen en checklijsten. Met deze hulpmiddelen is het mogelijk om integriteitsbeleving te monitoren, kwetsbaarheden te herkennen, handvatten te geven om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en elementen van de integriteitsstructuur binnen de organisatie tegen het licht te houden.

Hulpmiddelen die ik direct kan inzetten.

  1. Integriteitsbelevingsonderzoek. Bestaande uit een scan onder werknemers en verdiepende interviews.
  2. Reflectiegesprek met hoogste management over ethisch leiderschap. Om een antwoord te krijgen op vraag “Wat betekent integriteit voor ons en onze organisatie?”
  3. Update en implementatie van een breedgedragen gedragscode.
  4. Training voor vertrouwenspersonen. Een in-company training voor vertrouwenspersonen. Kan nog verder op maat gemaakt.
  5. Voorbeeldbeleid Vertrouwenspersonen.
  6. Checklist meldprocedure.

Voorbeelden van hulpmiddelen die nog ontwikkeling zijn.

  1. Training. Leugens herkennen en managen bij beslismomenten.
  2. Checklist onderzoeksprotocol.
  3. Trainingen voor leidinggevenden en middenkader. Samen maken we een op maat gemaakte training waarbij ethisch leiderschap en professionele integriteit en wat zij ermee moeten bespreekbaar wordt en concrete casuïstiek besproken worden.

Neem contact op als je specifiek geïnteresseerd bent in de hulpmiddelen.

gewoon-jonathan-hulpmiddelen