Vertrouwenspersoon

Professionele begeleiding en vertrouwelijk advies voor werknemers binnen de organisatie. Met een jaarlijks geanonimiseerd verslag en advies voor de hoogste leiding. Samen met een netwerk aan vertrouwenspersonen bied ik mezelf aan als externe vertrouwenspersoon.

Lees meer

Advies

Vanuit mijn expertise adviseer ik bij het traject om integriteit een integraal onderdeel te maken van de organisatie. Daarbij hanteer ik de pas-toe-of-leg-uit norm van het SIO (Stimuleringskader Integere Organisatie) waarin ik getraind ben. Dit geeft een integraal controleerbaar kader en een eventuele mogelijkheid om te certificeren.

Lees meer

Netwerk

Vanuit mijn expertise beheer ik een netwerk van externen die de organisatie kunnen helpen als vertrouwenspersonen, trainers, of op het gebied van crisiscommunicatie en onderzoeken van schendingen. Op basis van het type en behoefte van de organisatie op zoek naar de beste match.

Lees meer

Hulpmiddelen

Ik heb diverse hulpmiddelen die ik kan inzetten. Denk dan aan integriteitsbelevingsonderzoek, diverse trainingen en checklijsten. Met deze hulpmiddelen is het mogelijk om integriteitsbeleving te monitoren, kwetsbaarheden te herkennen, handvatten te geven om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en elementen van de integriteitsstructuur binnen de organisatie tegen het licht te houden.

Lees meer