Vanuit mijn expertise adviseer ik bij het traject om integriteit een integraal onderdeel te maken van de organisatie. Daarbij hanteer ik de pas-toe-of-leg-uit norm van het SIO (Stimuleringskader Integere Organisatie) waarin ik getraind ben. Dit geeft een integraal controleerbaar kader en een eventuele mogelijkheid om te certificeren.

Integriteitscan

Voor een snel inzicht bied ik een integriteitsscan.

 • Een scan op basis van de SIO normelementen
 • inclusief gratis advies met verbeterpunten en prioriteiten.
 • Mogelijkheid tot vergelijk met branchegenoten (bij voldoende input)

Vanaf € 350,- voor organisatie met < 15 medewerkers
Vanaf € 750,- voor organisatie met 10-40 medewerkers
Vanaf € 1500,- voor organisatie 40+ medewerkers

Download de productinformatie voor meer informatie.

Plaatje van
groep mensen aan tafel in overleg.

De groeispurt

Wanneer de organisatie ruimte heeft en noodzaak voelt voor extra begeleiding rond het thema integriteit, is de groeispurt een goed aanbod.

 • Een adviestraject, inclusief integriteitsscan.
 • De organisatie heeft ruimte voor extra begeleiding op het thema integriteit.
 • Plan van aanpak. Op basis van de uitslag en prioriteiten die de scan aangeeft stellen we een plan van aanpak op. Daarbij formuleren we de verwachte resultaten.
 • Waarin de diverse projecten en interventies in de organisatie opgezet worden. Na een aantal maanden of zelfs een jaar volgt een
 • Controle moment. We vergaren en analyseren de resultaten. Op basis daarvan volgt een
 • follow-up. Om de resultaten alsnog te behalen.
 • We vieren samen het behaalde resultaat.

Op basis van normaal uurtarief. Na de inventarisatie bij het plan van aanpak krijg je een indicatie van de te verwachte kosten.

Groeiplan

Als de organisatie worstelt met het borgen van het thema integriteit in de organisatie maar daar wel naar toe wil is een groeiplan

 • 3-jarig groeiplan gebaseerd op een integriteitsscan, integriteitsbelevingsonderzoek en een reflectiegesprek met de hoogste leiding.
 • Meerdere cycli van implementatietrajecten om het groeiplan vorm te geven.
 • Mogelijkheid tot toewerken naar certificering voor SIO certificaat.
 • We evalueren elk jaar de samenwerking en vieren de behaalde resultaten.

Op basis van een laag uurtarief. Met het opstellen van het 3-jarig groeiplan kan een inschatting gemaakt worden van te verwachten kosten.

Meer over SIO
SIO is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie, publiek of privaat, commercieel of ideëel gedreven. Het is hét instrument om grip te krijgen op de integriteit en de beleving ervan binnen een organisatie en haar medewerkers te meten en te sturen.

Download hier de flyer “SIO Sturen op vertrouwen” of kijk verder op de website: https://www.stichtingsio.nl/ .

Groep mensen aan een lange vergadertafel in overleg.