Jonathan is een plezierige gesprekspartner en sparringspartner voor ons geworden als Camps4Kids. In de aanvraag en het inmiddels verkregen Keurmerk Kindervakanties heeft hij ons cordaat geadviseerd, begeleid en als vertrouwenspersoon adequaat gehandeld op cases die zich voordeden. Wanneer je een betrouwbare, adequaat handelende en gemotiveerde vertrouwenspersoon zoekt, bel gewoon Jonathan.” – Peter Madern

Ik ben vertrouwenspersoon voor Camps4Kids. Camps4Kids is een groeiende christelijke kamporganisatie die diverse zomerkampen organiseert voor de basisschoolleeftijd. Een kernwaarde van deze organisatie is veiligheid en vertrouwen. Dit voor de kinderen waar ze het voor doen. Daarvoor is ook veiligheid en vertrouwen nodig in de teams die de kampen leiden en de organisatie die het draagt.

Als externe vertrouwenspersoon zorg ik ervoor dat ik een kanaal ben voor medewerkers om in vertrouwen dilemma’s en gevoel van sociale onveiligheid te bespreken. En ben ik een klankbord voor de dagelijkse leiding om het beleid rondom veiligheid en vertrouwen goed vorm te geven.

Ook geef ik jaarlijks een training op een medewerkersdag. Daarbij belicht ik mijn rol als vertrouwenspersoon, maar ook kijken we naar bespreekbaar maken van gedrag, de gedragscode en waar de dilemma’s zitten.

Jaarlijks maak ik een klein jaarverslag voor het bestuur van de stichting.

Camps4Kids