Over ECPM

De Europese Christian Political Movement (ECPM) is een Europese politieke partij die ernaar streeft christendemocratische politiek in Europa vanuit een expliciet christelijk-sociaal standpunt weer én vorm te geven. Zij heeft lidpartijen en individuele leden in nationale en regionale parlementen door heel Europa en op het moment 3 leden in het Europees Parlement.

Eerste opdracht

In de periode voor de Europese Verkiezingen van 2019 heeft Jonathan op freelance basis de ECPM ondersteunt. In nauwe samenwerking met het campagneteam deed hij o.a. contractbeheer met partners die in verschillende landen campagne voerden namens de ECPM. De contracten werden opgevolgd met een terugkoppeling van het evenement, foto’s en financiële verantwoording.

Jonathan zorgde ervoor dat er ondanks de grote geografische, taal en culturele verschillen er overzicht was van wat er zoal speelde aan evenementen en op welke wijze campagnegelden ingezet werden binnen de richtlijnen van de EU.

Nieuwe opdracht

Op het moment werkt Jonathan aan een nieuwe opdracht voor de ECPM. Dit betreft een check op de huidige procedures in hoeverre deze voldoen aan de AVG en welke verbeterpunten er zijn. E.e.a. wordt verwerkt in het Engels en geldt voor het kantoor in Amersfoort als Brussel.

Auke Minnema (General Director ECPM) over de samenwerking met Jonathan:  

“Met Jonathan samenwerken is altijd plezierig. Hij is accuraat, heeft goede ideeën en zorgt ervoor dat zijn taken op tijd af zijn. En dat met een glimlach en humor.”


Logo van de European Christian Political Movement