Over VoetbalAssist

VoetbalAssist is specifiek ontwikkeld voor voetbalverenigingen. Door VoetbalAssist werkt de website, narrowcasting en app van de vereniging als magneet op o.a bestuur, leden, aspirant-leden, sponsors. Het vormt een centraal punt van de vereniging en voorziet in de behoefte van al deze doelgroepen zoals beheer, communicatie, informatie, administratie en vermaak.

VoetbalAssist gaat uit van de filosofie dat voor elke doelgroep binnen de vereniging passende software moet zijn.

Opdracht

Voor Voetbalassist heeft Jonathan een inventarisatie en vergelijk gemaakt van diverse Privacy keurmerken. Waarin aandacht is hoe zo’n proces van certificering verloopt en welke bijdrage vanuit Voetbalassist daarin gevraagd wordt en de doorloop tijd en/of de aspecten die van invloed zijn op de doorlooptijd.

Verder heeft Jonathan een kostenindicatie gedaan van wat een toekomstig door de Autoriteit Persoonsgegevens geaccrediteerd AVG keurmerk moet gaan kosten.

Verder heeft hij na zijn onderzoek een verwachting gegeven van de relevante kwaliteitsnormen die zeer waarschijnlijk van toepassing zullen zijn voor het door de Autoriteit Persoonsgegevens geaccrediteerde AVG keurmerk.

Dit alles is opgeleverd in een overzichtelijk document.

Resultaat

Op basis van het overzicht heeft Voetbalassist een keuze kunnen maken op welke wijze zij bij hun productontwikkeling verder willen inzetten op privacy.

Gerald Versluis (Voetbalassist) over de samenwerking met Jonathan:

Vanuit VoetbalAssist willen wij onze AVG maatregelen (veel ledengegevens) ook laten zien aan de buitenwereld door een keurmerk of certificaat er aan te verbinden. Gezien de certificering nog in de kinderschoenen staat en een vergelijkend onderzoek lastig is, leek Jonathan mij de geschikte persoon hiervoor. Allereerst vanuit zijn expertise in zijn vakgebied integriteit, daarnaast vanuit zijn IT affiniteit passend bij onze diensten en capaciteiten om de verschillende partijen op diverse facetten kritisch te beoordelen op geschiktheid. Prettig samenwerken met Jonathan tegen een integere prijs

Logo Voetbalassist