Melden of klikken?

Klikspaan Boterspaan,
Je mag niet door mijn straatje gaan
‘t Hondje zal je bijten, ‘t poesje zal je krabbelen.
Dat komt van al dat babbelen.

Menig kind is stevig opgevoed met de waarschuwing dat je niet mag klikken. Bovenstaand liedje is bekend op veel schoolpleinen. Er is een collectieve afkeer van klikken. En terecht denk ik. Als het over klikken gaat in Nederland denken veel mensen ook aan de tweede wereldoorlog. Verzetsstrijders, Joodse onderduikers en soms neutrale burgers werden verlinkt aan de nazi’s. Het steunde daarmee het onderdrukkende naziregime. De afkeer over de mensen die dit deden was en is, begrijpelijk, zeer groot.

Toch kennen we tegenwoordig een hele verzameling aan meldpunten en meldprocedures. Omdat we er wel achter komen dat meldingen nodig zijn om fraude, kwaadwillenden, bedreigingen voor onze veiligheid in beeld te krijgen. Maar wat is nu het verschil tussen melden en klikken? Ik kwam een mooi voorbeeld tegen bij de website topindesport.be.

Een voorbeeld van topindesport.be over melden en klikken bij pesten.

Deze vergelijking heb ik zelf omgezet naar de werkvloer.

Melden

  • De werkomgeving moet een veilige en betrouwbare plek zijn.
  • Een gesprek 1 op 1 voelt niet veilig.
  • De situatie is belangrijk en ernstig.

tegenover

Klikken

  • Je wilt dat de overtreder problemen krijgt.
  • Een gesprek onderling is ook een optie.
  • Je hebt er zelf voordeel bij.

Een leuke tip is om deze vergelijking mooi op te maken en als poster/afbeelding te gebruiken bij je website/intranet of andere meldkanalen zodat mensen die nadenken over het doen van een melding handvatten hebben of ze nu wel of niet aan het klikken.

Update maart 2020.

Ik heb zelf een voorbeeld gemaakt zoals je dat kan doen. Geïnteresseerd om gebruik te maken van dit voorbeeld? Bijvoorbeeld in de huisstijlkleuren en met meldpuntinfo en logo over te nemen van jouw organisatie? Of heb je verbetersuggesties? Neem even contact op!