Vergroot de betrouwbaarheid van jouw non-profit organisatie.

In dit blog beschrijf ik het waarom, wat het oplevert en wat je kan doen om de integriteit, en daarmee de betrouwbaarheid, van je organisatie te vergroten. Ik eindig met 3 acties die je vandaag nog kan doen.

Waarom zou je?

Integriteit. Ethisch leiderschap. Waar begin je? En waarom zou je daar als leidinggevende of organisatie wat mee doen? Laat ik bij mezelf beginnen. Wat maakt mij enthousiast over integriteit? Ten diepste omdat ik het goede leven wens voor alle mensen, nu en in de toekomst. Een groots ideaal. Als eenling is mijn bereik beperkt. Maar ik sta niet alleen. Ik geloof namelijk dat jij – net als de meeste mensen – ook het beste voor hebt met anderen.

‘Ik wil het goede doen. Jij toch ook?’

Met jouw (non-profit) organisatie heb je grote invloed op je medewerkers, de maatschappij, het milieu en niet te vergeten op partnerorganisaties, donateurs of leden en andere belanghebbenden. Wil jij met de invloed die je hebt het goede doen, bijvoorbeeld op gebied van privacy of ongewenste omgangsvormen? Dan komen onderstaande vragen je vast bekend voor.  

 • Wat zijn de belangen van mijn medewerkers of onze achterban hierin?
 • Welke wet- en regelgeving is op deze situatie van toepassing?
 • Met welke – interne en maatschappelijke – ontwikkelingen moet ik rekening houden?
 • Hoe kan ik als leidinggevende ervoor zorgen dat bedachte plannen ook zo uitgevoerd en geborgd worden?
 • Hoe kom ik tot een weloverwogen keuze als ‘het goede’ doen mijn belangen of die van onze organisatie schaadt?

Antwoorden vinden op dit soort vragen is noodzakelijk om in een snel veranderende samenleving betrouwbaar en duurzaam te functioneren. Ik hoop dat je bezig wilt met integriteit in jouw organisatie omdat je streeft naar kwaliteit en duurzaamheid. En dat je daarbij het goede wilt doen voor je medewerkers, je partners, doelgroep, donateurs en de maatschappij. Ook bij non-profits is nog al eens wat aan te merken of het goede wel wordt nagestreefd; bijvoorbeeld op het gebied van privacy, omgangsvormen, belangenverstrengeling of veiligheid van de doelgroep en werknemers.

Wil jij gelijk aan de slag? Doe de Quickscan integriteit voor goede doelen.

Wat levert integriteit je op?

Ik hoor de roep om een business case voor integriteit niet vaak meer. Je kunt het goede willen doen ook niet simpel in een kosten-baten analyse stoppen. En toch, niet bezig zijn met integriteit bedreigt op termijn de duurzaamheid van je organisatie. Zo laten steeds meer onderzoeken zien dat investeren in integriteit en duurzaamheid op de lange termijn betere resultaten geeft. Een betrouwbare organisatie is tenslotte ook interessanter voor personeel, fondsen en samenwerkingspartners. Daarnaast wordt door brancheorganisaties of toezichthouders steeds vaker gevraagd hoe integriteit georganiseerd is. Bijvoorbeeld door de erkenningsregeling van het CBF voor goede doelen. En de overheid verplicht tegenwoordig alle organisaties vanaf 50 medewerkers om in elk geval een meldprocedure te hebben voor misstanden in de organisatie die een maatschappelijk impact hebben. Zomaar wat voorbeelden waaruit blijkt dat actief bezig zijn met integriteit een must is voor elke professionele organisatie.

Wat kan je doen om integriteit te versterken en te borgen?

Persoonlijke integriteit

Integriteit in organisaties bestaat uit twee kanten. Het begint met persoonlijke integriteit: moreel verantwoord handelen in overeenstemming met jouw normen en waarden en die van jouw omgeving.  Als je dat vertaalt naar professionele integriteit voer je je verantwoordelijkheden uit op een zorgvuldige wijze die aansluit bij jullie regels en beleid.

Jouw voorbeeldgedrag als leider is van het grootste belang. De impact van een leider die het niet zo nauw neemt met zijn eigen regels kan niet onderschat worden. Veel recente nieuwsberichten over een verziekte cultuur – met alle integriteitskwesties van dien – komen voort uit slecht voorbeeldgedrag. Maar het kan ook andersom! Wanneer jij leert professioneler om te gaan met morele dilemma’s, je scherp krijgt wat integriteit betekent, en op een sterke manier communiceert over wat integer en wenselijk gedrag is, heb je een enorme positieve impact op jouw organisatie.

President Barack Obama delivers the State of the Union address in the House Chamber at the U.S. Capitol in Washington, D.C., Jan. 28, 2014. (Official White House Photo by Pete Souza)

Integriteit van de organisatie

Naast deze persoonlijke kant bestaat de integriteit van de organisatie.  Dat betekent dat jouw organisatie haar taken en verantwoordelijkheden gepast en zorgvuldig uitvoert. In overeenstemming met de waarden en normen van belanghebbenden, zoals werknemers, ketenpartners, overheid en maatschappelijke organisaties. Is jouw organisatie een betrouwbare partner?

Integriteit van de organisatie gaat over meer dan integriteitskwesties. Er is veel meer te doen dan schade beperken en kwesties laten onderzoeken en zorgvuldig af te handelen. Ik onderscheid 7 thema’s[1] waarmee je integriteit in jouw organisatie kunt versterken en borgen.

 • Visie – Ontwikkel een doordacht integriteitsprofiel met een passend beleid en actief draagvlak.
 • Normenkader – Heldere, duidelijke normen die verankerd zijn in de dagelijks gang van zaken, onder andere door een gedragscode.
 • Training – Organisatiebrede en planmatige training in morele competenties en leiderschapsontwikkeling.
 • Governance – Goed toezicht op en verantwoording van het integriteitsbeleid, de uitvoering en meting van de voortgang.
 • Architectuur – Integriteit ingebed in de organisatiestructuur met aandacht voor coördinatie, communicatie, vertrouwenspersoon, personeelsbeleid en beoordeling van zakelijke partners.
 • Stakeholderbetrokkenheid – Spelregels over de samenwerking met zakelijke partners en een dialoog met hen over maatschappelijke integriteitsvraagstukken.
 • Compliance – Risicobeheersing door analyse, beleidsverbetering, procedures en maatregelen zoals een meldprocedure.

Door met deze thema’s aan de gang te zijn kom je tot een organisatiebrede aanpak. Daardoor ontstaan de randvoorwaarden voor integer gedrag in de organisatie.

3 acties om vandaag te beginnen

En nu? Wil je met integriteit in jouw organisatie aan de slag? De betrouwbaarheid van je organisatie vergroten? Deze acties kun je vandaag nog doen.

1. Verkrijg inzicht in ontwikkelpunten.

Speciaal voor goede doelen organisaties heb ik, samen met Charity Impact, deze quickscan ontwikkeld. Doe de quickscan en krijg inzicht op welke wijze integriteit een plek heeft in jouw organisatie.

Is de quickscan te mager voor je? Meet de volwassenheid van jullie huidige integriteitsbeleid met de integriteitsscan. De prioriteiten worden direct inzichtelijk, zodat je weet waar je kunt beginnen. De scan is een uitstekende basis om een groeispurt te maken of een meerjarenplan op te stellen. Meer weten over de integriteitsscan of interesse in begeleiding? Ga dan naar mijn adviespagina.

2. Groei in je voorbeeldfunctie.

Ga aan de slag met je professionele integriteit. Weet je niet goed wie jou daar bij kan ondersteunen of begeleiden? Bel me voor persoonlijke coaching om vertrouwelijk jouw vragen en dilemma’s te bespreken of voor advies voor een goede training.

3. Ontwikkel een beïnvloedingsstrategie

Wil je integriteit binnen jouw organisatie hoger op de agenda krijgen? Dan is een beïnvloedingsstrategie noodzakelijk. Zoek een bondgenoot binnen de organisatie. Want de ervaring leert dat je samen veel sterker staat en dat dit helaas vaak nodig is. Tips nodig voor een goede strategie? Neem vrijblijvend contact met me op en ik ondersteun je graag met ideeën.

Inzicht in integriteit?
Bel gewoon Jonathan.


[1] Deze 7 kernthema’s zijn ontleend aan het normenkader van de stichting Stimuleringskader Integere Organisatie.