4 redenen waarom een benaderbare meldstructuur het waard is om in te investeren.

Ben jij als leidinggevende aan het zoeken naar hoe zorg voor medewerkers en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan? Dan is investeren in een laagdrempelige en zichtbare meldstructuur ook voor jouw organisatie belangrijk. Ik neem je mee langs vier voordelen van zo’n benaderbare meldstructuur.

Minder stress.

Veel stress wordt veroorzaakt omdat jouw medewerkers met een dilemma zitten of worstelen met die collega of teamleider waar ze niet goed mee om kunnen gaan. Zeker als ze zelf ervaren dat grenzen worden overschreden. Die stress kan minder worden door eens een vertrouwenspersoon te spreken. Een vertrouwenspersoon kan helpen het overzicht te krijgen over de situatie en de persoon een stap te laten zetten in het oplossen van het probleem. Zo’n vertrouwenspersoon is onderdeel van een laagdrempelige meldprocedure. Voordat je namelijk tot een melding komt is het van belang om er eerst eens over te praten met iemand die je in vertrouwen kan nemen en die wijsheid en kennis heeft over mogelijke vervolgstappen, de meldprocedure en eventueel doorverwijzen kan.

Minder escalatie.

Hoe eerder mensen over issues die ze hebben praten en op weg geholpen worden om de situatie op te lossen hoe minder zo’n zaak escaleert. Zeker daar waar daadwerkelijk grenzen worden overschreden wil je graag dat niet gewacht wordt met melden. Elke drempel is er dan één te veel. En meestal hoe langer gewacht wordt hoe groter een probleem en de gevolgen worden. Daarbij wil je dat mensen intern melden en niet dat ze gaan klagen of buiten de organisatie gaan melden of zelfs de media inlichten met alle reputatieschade van dien.

Minder kans op misstanden.

Een goede laagdrempelige en zichtbare meldprocedure heeft een preventieve werking. Daar waar misstanden gesignaleerd worden en een onderling gesprek niet helpt of niet veilig voelt is het nodig om een stap te kunnen zetten die leidt tot een oplossing. Die mogelijkheid zorgt ook voor een sterker bewust zijn dat niet integer gedrag opgemerkt wordt. Dit bewustzijn brengt ook het handelen meer in lijn met de gedragscode/interne procedures. Dit is zeker niet het eerste en enige waar je op kan sturen om integer gedrag te stimuleren, maar het heeft wel invloed.

Kwaliteitsverbetering.

Wanneer er meldingen komen of vanuit de jaarverslagen van de vertrouwenspersoon inzicht komt in welke issues er geregeld spelen kun je hier lessen uit trekken die de kwaliteit van de samenwerking en de veiligheid vergroten.
Daarbij komt dat als er minder stress ervaren wordt, minder escalatie is en minder kans op misstanden ook een plus komt op het welbevinden van medewerkers en daarmee ook op hun loyaliteit en de algehele kwaliteit van het personeelbestand.

Vier redenen om dus vandaag nog te beginnen met een benaderbare meldstructuur. Een investering waar zorg voor medewerkers en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan!

En had ik al gezegd dat het inrichten van een interne meldprocedure verplicht is voor organisaties vanaf 50 medewerkers of meer? Dat is inclusief vrijwilligers, stagiairs en freelancers.

Vertrouwenspersoon en adviseur

Wil jij tips of eens brainstormen over hoe in jouw organisatie de meldstructuur laagdrempeliger en zichtbaarder kan?

Of zoek je een gekwalificeerde vertrouwenspersoon die tegelijkertijd ook jou als leidinggevende kan adviseren met een integrale aanpak om ongewenst gedrag tegen te gaan en integer handelen te bevorderen?

Neem dan contact met me op!

Foto van Jonathan

Ik ben Jonathan Zeijl en het is mijn professionele doel om organisaties te helpen bouwen aan hun betrouwbaarheid en een inspirerende bedrijfsethiek. Daarom ook deze 4 redenen omdat ik werkelijk denk dat er meer geïnvesteerd mag worden in een betere meldstructuur die zichtbaar en laagdrempelig is. Dat is goed voor medewerkers én de organisatie.