Nieuwe vereisten klokkenluidersregeling

De nieuwe wet bescherming klokkenluiders is nog steeds niet aangenomen in de 2de kamer. Toch is al bekend wat er zoal in moet komen omdat de EU richtlijn dat behoorlijk helder voorschrijft. Wat moet jouw organisatie doen om te voldoen aan de nieuwe wet? Als jouw organisatie 50 mensen of meer in dienst heeft of…

Lees meer